TimeZero

timezero

General

Code: timezero

Name:

[EN] TimeZero

[UK] TimeZero

[RU] TimeZero

Category: entertainment

Images

timezero

https://static.openfintech.io/payment_methods/timezero/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

timezero

https://static.openfintech.io/payment_methods/timezero/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payout Services

The list of Payout Services based on the TimeZero

Icon Name Code
timezero timezero_uah timezero_uah

JSON Object

{
 "code":"timezero",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"TimeZero",
  "uk":"TimeZero",
  "ru":"TimeZero"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"entertainment"
}