Skip to content

Aktia

aktia

General

Code: aktia

Name:

[EN] Aktia

Status: active

Countries:

FJ

Images

aktia

https://static.openfintech.io/vendors/aktia/logo.png?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

aktia

https://static.openfintech.io/vendors/aktia/icon.png?w=278&c=v0.59.26#w100

JSON Object

{
 "code":"aktia",
 "name":{
  "en":"Aktia"
 },
 "status":"active",
 "description":null,
 "links":null,
 "countries":[
  "FJ"
 ],
 "contacts":null,
 "address":null,
 "social_profiles":null
}