Skip to content

Osuuspankki

osuuspankki

General

Code: osuuspankki

Name:

[EN] Osuuspankki

Status: active

Countries:

FJ

Images

osuuspankki

https://static.openfintech.io/vendors/osuuspankki/logo.png?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

osuuspankki

https://static.openfintech.io/vendors/osuuspankki/icon.png?w=278&c=v0.59.26#w100

JSON Object

{
 "code":"osuuspankki",
 "name":{
  "en":"Osuuspankki"
 },
 "status":"active",
 "description":null,
 "links":null,
 "countries":[
  "FJ"
 ],
 "contacts":null,
 "address":null,
 "social_profiles":null
}