Hana Bank

hana_bank

General

Code: hana_bank

Name:

[EN] Hana Bank

Category: bank_transfer

Images

hana_bank

https://static.openfintech.io/payment_methods/hana_bank/logo.png?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

hana_bank

https://static.openfintech.io/payment_methods/hana_bank/icon.png?w=278&c=v0.59.26#w100

Payment Services

The list of Payment Services based on the Hana Bank

Icon Name Code
hana_bank hana_bank_krw_hpp hana_bank_krw_hpp

Payment Providers

The list of Payment Providers that support the Hana Bank

Icon Name Code
paysec PaySec paysec

JSON Object

{
  "code":"hana_bank",
  "vendor":null,
  "name":{
    "en":"Hana Bank"
  },
  "description":null,
  "countries":null,
  "category":"bank_transfer"
}