Payment card by token

payment_card_token

General

Code: payment_card_token

Name:

[EN] Payment card by token

[RU] Платежная карта по токену

[UK] Платіжна карта по токену

Category: payment_card

Images

payment_card_token

https://static.openfintech.io/payment_methods/payment_card_token/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

payment_card_token

https://static.openfintech.io/payment_methods/payment_card_token/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payment Services

The list of Payment Services based on the Payment card by token

Icon Name Code
payment_card_token payment_card_token_rub_hpp payment_card_token_rub_hpp
payment_card_token payment_card_token_uah_hpp payment_card_token_uah_hpp
payment_card_token payment_card_token_usd_hpp payment_card_token_usd_hpp
payment_card_token payment_card_token_eur_hpp payment_card_token_eur_hpp

JSON Object

{
 "code":"payment_card_token",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"Payment card by token",
  "ru":"\u041f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0442\u043e\u043a\u0435\u043d\u0443",
  "uk":"\u041f\u043b\u0430\u0442\u0456\u0436\u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0442\u043e\u043a\u0435\u043d\u0443"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"payment_card"
}