Bank Of NanJing

bank_of_nanjing

General

Code: bank_of_nanjing

Name:

[EN] Bank Of NanJing

[ZH] 南京银行

Category: bank_transfer

Images

bank_of_nanjing

https://static.openfintech.io/payment_methods/bank_of_nanjing/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

bank_of_nanjing

https://static.openfintech.io/payment_methods/bank_of_nanjing/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payout Services

The list of Payout Services based on the Bank Of NanJing

Icon Name Code
bank_of_nanjing bank_of_nanjing_cny bank_of_nanjing_cny

JSON Object

{
 "code":"bank_of_nanjing",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"Bank Of NanJing",
  "zh":"\u5357\u4eac\u94f6\u884c"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"bank_transfer"
}