Быстрое грузовое такси 2040 (Харків)

bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv

General

Code: bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv

Name:

[EN] Быстрое грузовое такси 2040 (Харків)

[RU] Быстрое грузовое такси 2040 (Харків)

[UK] Быстрое грузовое такси 2040 (Харків)

Category: telecommunications

Images

bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv

https://static.openfintech.io/payment_methods/bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv/logo.svg?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv

https://static.openfintech.io/payment_methods/bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payout Services

The list of Payout Services based on the Быстрое грузовое такси 2040 (Харків)

Icon Name Code
bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv_uah bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv_uah

JSON Object

{
 "code":"bystroe-gruzovoe-taksi-2040-kharkiv",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"\u0411\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 2040 (\u0425\u0430\u0440\u043a\u0456\u0432)",
  "ru":"\u0411\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 2040 (\u0425\u0430\u0440\u043a\u0456\u0432)",
  "uk":"\u0411\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 2040 (\u0425\u0430\u0440\u043a\u0456\u0432)"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"telecommunications"
}