China Minsheng Bank

china_minsheng_bank

General

Code: china_minsheng_bank

Name:

[EN] China Minsheng Bank

[ZH] 中国民生银行

Category: bank_transfer

Images

china_minsheng_bank

https://static.openfintech.io/payment_methods/china_minsheng_bank/logo.png?w=400&c=v0.59.26#w200

Icon

china_minsheng_bank

https://static.openfintech.io/payment_methods/china_minsheng_bank/icon.svg?w=278&c=v0.59.26#w100

Payout Services

The list of Payout Services based on the China Minsheng Bank

Icon Name Code
china_minsheng_bank china_minsheng_bank_cny china_minsheng_bank_cny

Payment Providers

The list of Payment Providers that support the China Minsheng Bank

Icon Name Code
paysec PaySec paysec

JSON Object

{
 "code":"china_minsheng_bank",
 "vendor":null,
 "name":{
  "en":"China Minsheng Bank",
  "zh":"\u4e2d\u56fd\u6c11\u751f\u94f6\u884c"
 },
 "description":null,
 "countries":null,
 "category":"bank_transfer"
}